f Hajdin: Preispitati moratorijum na nuklearke - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Hajdin: Preispitati moratorijum na nuklearke

02.10.2012

U Srbiji će se od 2015. preispitivati odluka o moratorijumu na izgradnju nuklearnih elektrana u našoj zemlji, izjavio je danas predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Nikola Hajdin dodajući da taj moratorijum ne sprečava susedne države da koriste postojeće i planiraju gradnju novih takvih postrojenja.
Korišćenje nuklearnih elektrana je bezbednije od drugih postrojenja za dobijanje energije, istaknuto je u SANU na skupu "Čovek i životna sredina".
"Bezbednost rada nuklearnih elektrana, a posebno bezbedno skladištenje i trajno odlaganje nuklearnog otpada, bitni su faktori pri odlučivanju da li će Srbija graditi sopstvene ili zajedničke nuklearne elektrane u susednim državama", rekao je Hajdin.
Pored neophodnog daljeg razvoja mreža termoelektrana i hidroelektrana imperativ postaju, prema njegovim rečima, nove tehnologije čiji je cilj da značajno povećaju učešće obnovljivih izvora energije u ukupnom energetskom bilansu.
On je rekao da se na početku trećeg milenijuma čovečanstvo suočilo sa povećanim potrebama za energijom, kao i posledicama po životnu sredinu, kao rezultat proizvodnje različitih vidova energije neophodnih da bi se te potrebe zadovoljile.
"Dok s jedne strane intenzivan tehnološki razvoj i rast životnog standarda zahtevaju sve veću potrošnju energije, s druge strane gotovo trećina čovečanstva ne koristi blagodeti električne energije", istakao je Hajdin.
U našoj zemlji je donet moratorijum na izgradnju nuklearki i učešće u nuklearnim projektima do 2015. godine.
Slične moratorijume su uvele i mnoge druge zemlje nakon nesreće u Černobilu u Ukrajini u aprilu 1986. godine.
Izvor: http://www.rtv.rs/sr_ci/drustvo/hajdin:-preispitati-moratorijum-na-nuklearke_345244.html

Povratak...