f ZJZS dostavio rezultate analize tla iza „Interkorda“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

ZJZS dostavio rezultate analize tla iza „Interkorda“

27.09.2012

Zavod za javno zdravlje Subotica (ZJZS) dostavio je rezultate analize tla terena iza „Interkorda“. Uzorkovanje je obavljeno na više od 40 mesta, sa prostora sve tri lagune.

Analize su pokazale povećanu koncentraciju hroma i cinka na prostoru treće lagune, dok je koncentracija ovih elemenata znatno niža na preostalim dvema lagunama ali prelazi koncentracije koje su dozvoljene Pravilnikom o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemlji i vodi.

Povećana koncentracija ovih elemenata može da se dovede u vezu sa tehnološkim postupkom štavljenja kože koji se na toj lokaciji odvijao pre petnaestak godina.

Analize na prisustvo ostalih, uglavnom organskih materija koje radi Gradski zavod za javno zdravlje Beograda su u toku i prvi rezultati znaće se za deset dana. Nakon toga će se pristupiti izradi plana za sanaciju lokacije iza „Interkorda“.

                                 dr Atila Čengeri, član Gradskog veća zadužen
                     za zdravstvo, socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine

Izvor: http://www.subotica.rs/sr/6174/zjzs-dostavio-rezultate-analize-tla-iza-interkorda

 

Povratak...