f Održana sednica Gradskog štaba za vanredne situacije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Održana sednica Gradskog štaba za vanredne situacije

01.10.2012

Danas je održana sednica Gradskog štaba za vanredne situacije, na kojoj se razgovaralo o činjenicama vezanim za tinjajući požar pored „Interkorda“, trenutnoj situaciji i predlogu mera za trajno saniranje predmetne lokacije.

Sastanku su prisustvovali predstavnici grada Subotica, predstavnici Sektora za vanredne situacije MUP PU Subotica, odgovorna lica javnih komunalnih preduzeća, predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i predstavnici Zavoda za javno zdravlje Subotica.

Na sastanku se razgovaralo i o činjenicama koje se odnose na nastanak požara i preduzetim merama na njegovom gašenju, a nakon izveštaja podnetog od strane komandira Vatrogasno-spasilačke jedinice Subotica i odgovornog lica Zavoda za javno zdravlje Subotica, utvrđen je predlog mera za dalje delovanje.

Gradski štab za vanredne situacije usvojio je sledeće zaključke:

1. Nastaviti radove na nasipanju zemlje i vode na predmetnoj lokaciji u cilju saniranja laguna iz kojih se prethodnih dana širio dim neprijatnog mirisa. Navedene radove će sprovoditi JKP „Čistoća i zelenilo“ uz koordinaciju člana Gradskog veća i stručni nadzor predstavnika Sektora za vanredne situacije MUP PU Subotica.

2. Inicirati izradu projekta za sanaciju i rekultivaciju predmetne lokacije kao osnove za pribavljanje dodatnih finansijskih sredstava iz drugih izvora finansiranja.

3. Intenzivirati finansijsku podršku Vatrogasno-spasilačkoj jedinici Subotica, kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje ove službe u cilju maksimalne bezbednosti građana.

                                         Gradski štab za vanredne situacije

Izvor: http://www.subotica.rs/sr/6182/odrzana-sednica-gradskog-staba-za-vanredne-situacije

Povratak...