f Naslovna - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Vesti

Subotica: Procena uticaja projekata na životnu sredinu

28.12.2015
Detaljnije...

Subotica: OBAVEŠTENJE O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA - „HOYA V.S.“ DOO

24.12.2015
Detaljnije...

Aarhus centri iz Srbije posjetili Aarhus centar Sarajevo

18.12.2015
Detaljnije...

Opštinski predstavnici iz Bosne i Hercegovine i Srbije okončali regionalnu obuku o načinima smanjenja rizika od katastrofa

18.12.2015
Detaljnije...

Usvojen istorijski sporazum o klimi

12.12.2015
Detaljnije...

Zdravlje u središtu klimatskih promena

11.12.2015
Detaljnije...

Pregovaračka poglavlja iz ugla AP Vojvodine-Životna sredina

10.12.2015
Detaljnije...

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole

08.12.2015
Detaljnije...

Subotica: Procena uticaja na životnu sredinu

01.12.2015
Detaljnije...

GU Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu

01.12.2015
Detaljnije...

AC SU - Rešavanje ekoloških problema – sizifov posao

30.11.2015
Detaljnije...

Otvaranje Arhus centra Novi Beograd

27.11.2015
Detaljnije...

Odgovorno postupanje prema sredstvima EU za projekte životne sredine

27.11.2015
Detaljnije...

Predstavljen Izveštaj o radu Ministarstava poljoprivrede i zaštite životne sredine

24.11.2015
Detaljnije...

AC SU - BIOGASNA ELEKTRANA U STAROJ MORAVICI

24.11.2015
Detaljnije...

Subotica: Izveštaj o održanim predavanjima na Hajdukovu, Šupljaku i Paliću

23.11.2015
Detaljnije...

Srbija postupa u potpunosti u skladu sa Konvencijom o proceni uticaja na životnu sredinu

19.11.2015
Detaljnije...

Strepnja od kovinskog uglja

18.11.2015
Detaljnije...

GU Subotica: Obaveštenje o poništenju Rešenja

18.11.2015
Detaljnije...

Subotica: Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna izrada studije

18.11.2015
Detaljnije...

Visoka delegacija Međunarodne agencije za atomsku energiju u poseti Srbiji

18.11.2015
Detaljnije...

Saopštenje o projektu "Zajedničkim snagama unapređujemo ekološko stanje Palićkog i Ludaškog jezera

17.11.2015
Detaljnije...

Otvorena Pravna klinika za ekološko pravo

17.11.2015
Detaljnije...

GU Subotica: Obaveštenje o određivanju obima i sadržaja Studije

17.11.2015
Detaljnije...

AC SU - Javna kampanja u Bačkoj Topoli

17.11.2015
Detaljnije...

Podsticaji države za 6 elektrana na biomasu

16.11.2015
Detaljnije...

Javni uvid u nacrt o zaštiti Parka prirode „Stara Tisa”

16.11.2015
Detaljnije...

Subotica: Stabla u Ulici Age Mamužića otežavaju sanaciju celokupnog uličnog pojasa

09.11.2015
Detaljnije...

Počela izgradnja Regiolane deponije u Subotici

09.11.2015
Detaljnije...

Meštanima MZ "Novi grad" smeta kotao iz Toplane

05.11.2015
Detaljnije...

APV: Obaveštenje o podnetom zahtevu

03.11.2015
Detaljnije...

Otvoren srpsko-nemački forum o razvoju reciklažne industrije i upravljanja otpadom

03.11.2015
Detaljnije...

GU Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu

03.11.2015
Detaljnije...

AC SU - GRAĐANI, ISKORISTITE MOGUĆNOSTI ZAKONA O ARHUSKOJ KONVENCIJI

30.10.2015
Detaljnije...

Održan sastanak Pregovaračke grupe 27

29.10.2015
Detaljnije...

Otvorena nova sanitarna deponija u Pančevu

28.10.2015
Detaljnije...

AC SU - Poziv na seminar

28.10.2015
Detaljnije...

Udruženjima građana podrška od četiri miliona dinara za zaštitu životne sredine

27.10.2015
Detaljnije...

Puštena u rad zvanična stranica Pregovaračke grupe 27 – životna sredina

26.10.2015
Detaljnije...

AC SU – Javna kampanja o biomsi na Biofestu u Subotici

17.10.2015
Detaljnije...

Zasedanje ekspertske grupe za Bernsku konvenciju u Strazburu

13.10.2015
Detaljnije...

Regionalni skup „Odgovor prirode na smanjenje rizika od katastrofa“

29.09.2015
Detaljnije...

Subotica: Procena uticaja projekata na životnu sredinu

28.09.2015
Detaljnije...

Subotica: Procena uticaja na životnu sredinu

28.09.2015
Detaljnije...

Više od 500 volontera čistilo jezero u Resniku

28.09.2015
Detaljnije...

Kraljevina Švedska jedan od najznačajnijih bilateralnih donatora Srbije

22.09.2015
Detaljnije...

Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu

21.09.2015
Detaljnije...

Potpisani Ugovori o sufinansiranju projekata sa nevladinim organizacijama

18.09.2015
Detaljnije...

Primena koncepta Zelene ekonomije kroz usvajanje seta zelenih zakona

16.09.2015
Detaljnije...

Međunarodni Dan zaštite ozonskog omotača

16.09.2015
Detaljnije...

Subotica: Procena uticaja projekata na životnu sredinu - Slobodna zona Subotica

16.09.2015
Detaljnije...

Subotica: Procena uticaja projekata na životnu sredinu - Vodovod i kanalizacija

15.09.2015
Detaljnije...

Komunalni otpad - resusr koji može pokrenuti razvoj grada

11.09.2015
Detaljnije...

Subotica: Korov u gusto naseljenom delu grada

11.09.2015
Detaljnije...

Subotica: Procena uticaja projekata na životnu sredinu

08.09.2015
Detaljnije...

AC SU - ZAUZETI OZBILJNIJI PRISTUP UPRAVLJANJU OTPADOM U SUBOTICI

04.09.2015
Detaljnije...

Izabrani projekti udruženja i drugih OCD u oblasti zaštite životne za sufinansiranje u 2015. godini

03.09.2015
Detaljnije...

GU Subotica: Dozvole za upravljanje otpadom - ECO FENIX B TEAM

03.09.2015
Detaljnije...

Subotica: OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

28.08.2015
Detaljnije...

Vojvodina: Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje elektronskog i električnog otpada operatera E reciklaža NS

18.08.2015
Detaljnije...

Subotica: „Izgradnja stanice za snabdevanje motornih vozila tečnim gorivom – benzinska pumpa“

17.08.2015
Detaljnije...

Subotica: Korov u Ulici Bele Gabrića

13.08.2015
Detaljnije...

Subotica: Zapušten plac na Radijalcu

12.08.2015
Detaljnije...

Subotica: „Postrojenje za kompostiranje biodegradabilnog otpada“

12.08.2015
Detaljnije...

Subotica: Korov u Ulici Vase Stajića

11.08.2015
Detaljnije...

Subotica: Korov u Ulici Lasla Sekereša

10.08.2015
Detaljnije...

Subotica: Korov kod Majšanskog mosta

08.08.2015
Detaljnije...

Projekti iz oblasti zaštite životne sredine

07.08.2015
Detaljnije...

WWF "Karavan za živi Dunav"

06.08.2015
Detaljnije...

Subotica: Pre "privođenja nameni" - korov

06.08.2015
Detaljnije...

Subotica: Korov osvaja neiskorišćene parcele

05.08.2015
Detaljnije...

Javni uvid u nacrt Master plana razvoja turizma regiona jezera Palić 2015

05.08.2015
Detaljnije...

Niš: Nevreme izazvalo poplave fekalnih voda

04.08.2015
Detaljnije...

Subotica: Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu

04.08.2015
Detaljnije...

Ponovo puštena krv kanalizacijom u Dunav

04.08.2015
Detaljnije...

Subotica: Korov u centru grada

04.08.2015
Detaljnije...

Subotica: Korov i šut na obodu Bajnatske

03.08.2015
Detaljnije...

Građani zaključali deponiju jer je prepuna

03.08.2015
Detaljnije...

Uređenje Zemunskog keja i prilaza plaži Lido

02.08.2015
Detaljnije...

Informacija o curenju smeše pentana/heksana

01.08.2015
Detaljnije...

Subotica: Izgradnja stanice za snabdevanje motornih vozila tečnim gorivom

31.07.2015
Detaljnije...

Uređeno 39 lokacija zelenih površina duž Bulevera vojvode Stepe

31.07.2015
Detaljnije...

Subotica: Korov u Balkanskoj ulici

31.07.2015
Detaljnije...

Subotica: Zahtev za izmenu dozvole operatera "ANIPLAST"

30.07.2015
Detaljnije...

Da se korovu parkiranje naplaćuje, odavno bi ga pauk odneo

30.07.2015
Detaljnije...

Korov osvaja ono što zapustimo

29.07.2015
Detaljnije...

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine: Izveštaji o sprovedenim raspravama

28.07.2015
Detaljnije...

Postignuti vidljivi rezultati u pogledu kvaliteta vode jezera Palić

28.07.2015
Detaljnije...

Uginuće ribe na akumulaciji Stara Moravica

27.07.2015
Detaljnije...

Nemci gaje organsku hranu na manjoj površini

27.07.2015
Detaljnije...

I ove godine u borbi protiv korova

27.07.2015
Detaljnije...

AC SU - 8. ECO DOX sa sedam dokumentaraca

24.07.2015
Detaljnije...

Hitno utvrditi odgovornost za izlivanje crvene tečnosti u Dunav

24.07.2015
Detaljnije...

Subotica: Projekat „UPRAVLJANJE OTPADNIM VOZILIMA“

24.07.2015
Detaljnije...

Kontrola buke po ugostiteljskim objektima u gradu

24.07.2015
Detaljnije...

Subotica:TEHNOPAPIR „Skladište i tretman neopasnog otpada“

23.07.2015
Detaljnije...

Sprovođenje Odluke o držanju domaćih životinja u Novom Sadu

23.07.2015
Detaljnije...

Vojvodina: Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole

22.07.2015
Detaljnije...

Predstavljen post skrining dokument Nacionalnom konventu

20.07.2015
Detaljnije...

AC SU - U nedelju je svečano otvaranje EKO DOX-a

17.07.2015
Detaljnije...

Predstavljen pilot projekat primarne separacije otpada

15.07.2015
Detaljnije...

Pušten u rad prečistač otpadnih voda u preduzeću Fidelinka Skrob

15.07.2015
Detaljnije...

Uskoro prvi radovi na izgradnji Regionalne deponije

15.07.2015
Detaljnije...

Voda u Paliću mikrobiološki ispravna, probleme i dalje prave alge

14.07.2015
Detaljnije...

GU Subotica - „Dogradnja skladišnog objekta-Hladnjača za voće“

14.07.2015
Detaljnije...

Subotica: Zahtev za procenu uticaja na životnu sredinu

14.07.2015
Detaljnije...

Eco dox i okrugli sto na temu GMO

13.07.2015
Detaljnije...

Obaveštenje: Bazna stanica mobilne telefonije

07.07.2015
Detaljnije...

Subotica: Gradska deponija ubuduće otvorena i vikendom

07.07.2015
Detaljnije...

Procena uticaja projekata na životnu sredinu Bazna stanica mobilne telefonije - „SU-Kersko groblje UMTS - SUU93“ - TELEKOM SRBIJA

07.07.2015
Detaljnije...

Održana javna rasprava o nacrtima zakona o izmenama i dopunama tri ekološka zakona

06.07.2015
Detaljnije...

Izmenama i dopunama zakona do Zelenog fonda

03.07.2015
Detaljnije...

AC SU - RASPRAVA O IZMENAMA ZAKONA O OTPADU

03.07.2015
Detaljnije...

AC SU – SKUP O NACRTU ZAKONA O OTPADU

30.06.2015
Detaljnije...

’’Uključi se i ti- budi zaštitnik životne sredine“

29.06.2015
Detaljnije...

Konačno rešenje - Majdan neće biti isušen

24.06.2015
Detaljnije...

Rani javni uvid PPPPN „Okanj bara“ i „Rusanda“

22.06.2015
Detaljnije...

Zaštitnik: Ekološka opasnost za Srbiju

22.06.2015
Detaljnije...

Od ponedeljka Javna rasprava o Nacrtima tri zakona u oblasti zaštite životne sredine

20.06.2015
Detaljnije...

Božović u poseti Prijepolju

19.06.2015
Detaljnije...

Uticaj procesa pristupanja EU na lokalne samouprave u Srbiji

17.06.2015
Detaljnije...

Problem otpada odlazi u prošlost

17.06.2015
Detaljnije...

Subotica: Procena uticaja projekata na životnu sredinu - stanice mobilne telefonije

16.06.2015
Detaljnije...

Kanjiža: Procena uticaja na životnu sredinu

15.06.2015
Detaljnije...

Subotica: Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

11.06.2015
Detaljnije...

Besplatne karte za vozače automobila tokom Dana zaštite životne sredine

04.06.2015
Detaljnije...

RAC SU – Potpisana Deklaracija o saradnji u Beču

04.06.2015
Detaljnije...

Obeležavanje 5. juna Dana zaštite životne sredine

03.06.2015
Detaljnije...

Raspisan javni konkurs za sufinansiranje projekata OCD u oblasti zaštite životne sredine

29.05.2015
Detaljnije...

Vetroelektrane i zaštita životne sredine

27.05.2015
Detaljnije...

Sporazum za bolje odlaganje otpada u Kragujevcu

26.05.2015
Detaljnije...

Vrbas: Ekološka katastrofa na deponiji!

23.05.2015
Detaljnije...

Javne konsultacije u Kragujevcu i Nišu

21.05.2015
Detaljnije...

Dodela sredstava lokalnim samoupravama u APV

21.05.2015
Detaljnije...

Ekološka radionica za decu u okviru manifestacije "Planetarizacija"

20.05.2015
Detaljnije...

AC SU - AZIL SE NE IZMEŠTA, GRAĐANIMA SE NUDI OBEŠTEĆENJE

19.05.2015
Detaljnije...

AC SU – Skup o prihvatilištu za napuštene životinje u Subotici

18.05.2015
Detaljnije...

GU Subotica - Obaveštenje o davanju saglasnosti

15.05.2015
Detaljnije...

TERRA’S predstavio APROPS na novosadskom sajmu

15.05.2015
Detaljnije...

Poseta delegacije Arhus centara iz BIH i Republike Srpske

14.05.2015
Detaljnije...

Nemci spasavaju Ludaš i Palić

12.05.2015
Detaljnije...

Regionalna deponija "Halovo" uz pomoć države

12.05.2015
Detaljnije...

OEBS: Potrebna regionalna saradnja u upravljanju vodama

12.05.2015
Detaljnije...

U 2015. za energetsku efikasnost 180 miliona dinara

11.05.2015
Detaljnije...

Sastanak organizacija Zelene stolice

07.05.2015
Detaljnije...

Subotica: Obaveštenje o davanju saglasnosti na Studiju

07.05.2015
Detaljnije...

Usklađivanje ekologije sa EU skuplje nego što se mislilo

29.04.2015
Detaljnije...

Održane javne rasprave na predlog Nacrta zakona o zaštiti zemljišta

27.04.2015
Detaljnije...

Godišnji izveštaj o radu pokrajinske inspekcije za 2014. godinu

27.04.2015
Detaljnije...

Potrebno obezbeđenje stabilnog i održivog sistema finansiranja zaštite životne sredine

24.04.2015
Detaljnije...

Obnovljivi izvori energije u funkciji zaštite životne sredine

23.04.2015
Detaljnije...

APROPS jednoglasno usvojen

23.04.2015
Detaljnije...

AC SU - Da li je Azilu mesto u Ganjo šoru?

22.04.2015
Detaljnije...

Prva ’’Škola ekološkog prava i etike’’ u Vojvodini

21.04.2015
Detaljnije...

Javni uvid u nacrt prostornog plana

15.04.2015
Detaljnije...

Subotica: Procena uticaja projekata na životnu sredinu - stanice mobilne telefonije

09.04.2015
Detaljnije...

OBAVEŠTENjE o urađenom nacrtu integrisane dozvole

08.04.2015
Detaljnije...

Saradnjom na put za EU

02.04.2015
Detaljnije...

Subotica: Procena uticaja projekata na životnu sredinu

01.04.2015
Detaljnije...

Zaštita životne sredine – pitanje svih pitanja

01.04.2015
Detaljnije...

Siniša Mali: Akcija prolećnog čišćenja Beograda počinje 2. aprila

31.03.2015
Detaljnije...

Ka adekvatnoj životnoj sredini i zdravlju u Jugoistočnoj Evropi

31.03.2015
Detaljnije...

Regionalni forum na temu „zelenije politike”

30.03.2015
Detaljnije...

Promocija rada multifunkcionalne plovne mašine

27.03.2015
Detaljnije...

Odgovorno ponašanje prema otpadu kao resursu za reciklažu

26.03.2015
Detaljnije...

Akcija: Sat za našu planetu

26.03.2015
Detaljnije...

Održivi rast kroz razvoj biomase

26.03.2015
Detaljnije...

Projekat zacevljenja otvorenog kanala na Prozivci stoji

26.03.2015
Detaljnije...

Gradnja Regionalne deponije počinje u junu

25.03.2015
Detaljnije...

AC SU - Ekološki problemi građana MZ Donji Tavankut

25.03.2015
Detaljnije...

APROPS "prošao" Gradsko veće

24.03.2015
Detaljnije...

Okrugli sto na temu “Regionalno upravljanje otpadom – promene i izazovi”

23.03.2015
Detaljnije...

Konferencija „Životna sredina: Izazov i prilika za razvoj Srbije”

23.03.2015
Detaljnije...

Evropska komisija produžila za dva meseca rok za planove Srbiji

19.03.2015
Detaljnije...

Potpisani Ugovori sa reciklerima za poslednji kvartal 2014. godine

19.03.2015
Detaljnije...

U oblasti zelene ekonomije angažovano 30.000 ljudi

19.03.2015
Detaljnije...

Subotica: Prolećna akcija čišćenja

19.03.2015
Detaljnije...

Stanojević: U Akademskom parku se uklanjaju trula i bolesna stabla

18.03.2015
Detaljnije...

Ukinut Kontakt centar 024

16.03.2015
Detaljnije...

Nastavak spora u Skadarlijskoj ulici

16.03.2015
Detaljnije...

Održane prve javne konsultacije Ministarstva zaštite životne sredine

16.03.2015
Detaljnije...

NS: Uređene zelene površine umesto deponije

14.03.2015
Detaljnije...

Ekolozi: Odobreno štetno zakopavanje životinja

12.03.2015
Detaljnije...

Prvi sastanak Tematske upravne grupe za Treći stub

11.03.2015
Detaljnije...

Usvojen set izmena i dopuna zakona iz oblasti zaštite životne sredine

10.03.2015
Detaljnije...

Francuska pomoć Srbiji u oblasti zaštite životne sredine

09.03.2015
Detaljnije...

Održana sednica Odbora za zaštitu životne sredine

06.03.2015
Detaljnije...

AC SU - Četiri godine rada Arhus centra Subotica

06.03.2015
Detaljnije...

Novi ekološki fond od septembra

04.03.2015
Detaljnije...

NS: Javna rasprave o programe zaštite životne sredine

04.03.2015
Detaljnije...

Srbija može biti lider u regionu po pitanju ekologije

03.03.2015
Detaljnije...

U Vrnjačkoj Banji održana radionica

03.03.2015
Detaljnije...

AC SU - Okrugli sto povodom godišnjice

03.03.2015
Detaljnije...

Beleška sa bilateralnog skrininga za Pregovaračko poglavlje 27

25.02.2015
Detaljnije...

Subotica: Procena uticaja projekata na životnu sredinu

24.02.2015
Detaljnije...

Presuda zbog ubijanja strogo zaštićene vrste ptice

23.02.2015
Detaljnije...

Tribina i sajam „Uvod u svet organske proizvodnje“

21.02.2015
Detaljnije...

Pripreme za primenu direktive EU kojom se smanjuje zagađenje

20.02.2015
Detaljnije...

Predstavljen Izveštaj Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

20.02.2015
Detaljnije...

Tematska sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 27- Životna sredina

20.02.2015
Detaljnije...

KI: Uklanjaju stabla iz najlepše ulice

18.02.2015
Detaljnije...

Poseta Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine

18.02.2015
Detaljnije...

Terras napunio 25 godina

18.02.2015
Detaljnije...

PRVE DVE I PO DECENIJE UDRUŽENJA TERRA'S

17.02.2015
Detaljnije...

Potpisan Memorandum o saradnji u oblasti zaštite životne sredine

16.02.2015
Detaljnije...

Ekološki pokret Odžaka: Bez komentara

14.02.2015
Detaljnije...

Primena Zakona o upravljanju otpadom u tekstilnoj i industriji kože i obuće

12.02.2015
Detaljnije...

Održana sednica Odbora za zaštitu životne sredine

11.02.2015
Detaljnije...

Potpisani Ugovori sa predstavnicima reciklažne industrije

11.02.2015
Detaljnije...

Dogovoreno potpisivanje Sporazuma o izgradnji Regionalnog centra za zbrinjavanje otpada

10.02.2015
Detaljnije...

Subotica: Javni uvid i prezentacija

10.02.2015
Detaljnije...

Sastanak sa predstavnicima reciklažne industrije

10.02.2015
Detaljnije...

Beograd: Obaveštenje – „Telenor” d.o.o.

09.02.2015
Detaljnije...

Beograd: Od ponedeljka podela eko kesa na kućne adrese

07.02.2015
Detaljnije...

Grad Beograd – Sekretarijat za zaštitu životne sredine

07.02.2015
Detaljnije...

Sastanak o upravljanju komunalnim otpadom

06.02.2015
Detaljnije...

Zajednici zajedno – Konkurs NIS-a

06.02.2015
Detaljnije...

Grad Beograd: Obaveštenje – „Telenor” d.o.o.

06.02.2015
Detaljnije...

Fond za ekologiju ponovo od ove godine

05.02.2015
Detaljnije...

Goran Trivan: Grad Beograd je sve pripremio za realizaciju Plana upravljanja otpadom u prestonici

04.02.2015
Detaljnije...

Animalni otpad iz cele Srbije obrađuje samo Proteinka

04.02.2015
Detaljnije...

Uslov EU: Smanjite ugljen-dioksid

04.02.2015
Detaljnije...

AC SU - "Održivo korišćenje biomase”

03.02.2015
Detaljnije...

Prvi međunarodni sajam „Zelena ekonomija“

03.02.2015
Detaljnije...

Šabac i Sremska Mitrovica odgovorni prema životnoj sredini

02.02.2015
Detaljnije...

Reciklaža u Republici Srbiji

29.01.2015
Detaljnije...

Obaveštenje o donetom rešenju da je potrebna procena uticaja

29.01.2015
Detaljnije...

Teški kamioni će ipak još ići Skadarlijskom ulicom

28.01.2015
Detaljnije...

Održan sastanak sa predstavnicima Programa UN

28.01.2015
Detaljnije...

Očekuje se skori početak izgradnje Regionalne deponije

28.01.2015
Detaljnije...

Evropa za građane i građanke: Poziv na predstvaljanje prioriteta za 2015. godinu

27.01.2015
Detaljnije...

Upravljanje vodama na području zemalja članica OEBS-a – povećanje bezbednosti i stabilnosti kroz saradnju

27.01.2015
Detaljnije...

Podizanje javne svesti građana jedan od prioriteta u borbi protiv klimatskih promena

26.01.2015
Detaljnije...

AC SU - Skadarlijska ulica bez teških teretnih vozila

26.01.2015
Detaljnije...

GU SU - Obaveštenje o javnoj raspravi

26.01.2015
Detaljnije...

Poziv norveške ambasade organizacijama civilnog društvaza skup u Novom Sadu

26.01.2015
Detaljnije...

Rešavanje problema otpada u Šumadijskom okrugu

23.01.2015
Detaljnije...

Radni sastanak: Zaštita od buke u životnoj sredini

23.01.2015
Detaljnije...

Sastanak Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji

22.01.2015
Detaljnije...

Izgradnja Regionalne deponije Kalenić

21.01.2015
Detaljnije...

Uspešan nastavak saradnje u oblasti životne sredine

21.01.2015
Detaljnije...

Skinuta oprema VIP-a u Kireškoj

21.01.2015
Detaljnije...

Kako se Srbija bori sa opasnim otpadom

19.01.2015
Detaljnije...

Biomasa-energetska budućnost Srbije

18.01.2015
Detaljnije...

AC SU - Građani Skadarlijske ulice kod gradonačelnika

16.01.2015
Detaljnije...

Ozelenjena divlja deponija u Ledincima

15.01.2015
Detaljnije...

Javna rasprava o bačkotopolskom jezeru

15.01.2015
Detaljnije...

Formirano savetodavno telo ministra za zaštitu životne sredine

15.01.2015
Detaljnije...

Imenovani članovi Zajedničkog konsultativnog odbora iz Srbije

13.01.2015
Detaljnije...

Prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije železničkih pruga na teritoriji grada Subotice

13.01.2015
Detaljnije...

Protest: Građani Skadarlijske blokirali prolaz teškim kamionima

13.01.2015
Detaljnije...

Kanjiža: Obaveštenje o javnoj raspravi

09.01.2015
Detaljnije...

Model finansiranja zaštite životne sredine u 2015. godini

06.01.2015
Detaljnije...

Unapređenje saradnje lokalnih samouprava sa OCD

06.01.2015
Detaljnije...